OC Regulation

Popis elektrické regulace pro KORAFLEX FV, FV InPool, FI, FW, KORALINE LV a KORAWALL WI (dále označené jako fan-coils)

Standardní regulace

Regulace je určena pro řízení topného nebo chladicího výkonu konvektorů s ofukovacími ventilátory. Standardní součásti konvektorů je:

  • Sestava ventilátorů s unikátním diskovým synchronním motorem s permanentními magnety. Ten se vyznačuje především velmi nízkou spotřebou el. energie – v celém rozsahu otáček příkon motoru nepřesáhne 7,5 W a má velmi tichy provoz.
  • F Box (připojovací svorkovnice)
  • Teplotní čidlo (spínač) výměníku

Volitelné příslušenství

  • Zdroj stejnosměrného napětí dle celkového příkonu řízených fan-coilů. V nabídce jsou 2 velikosti 60 W a 100 W. Zdroje jsou dodávaný samostatně k zabudování do elektro rozvaděče na DIN lištu.
  • R-Box, obsahující modul galvanickeho odděleni signálu otáček, kterým jsou řízeny otáčky ventilátoru a dále umožňuje volbu a optimalizaci jednotlivých stupňů otáček. R-Box je určen pro montáž na DIN lištu do rozvaděče.
  • Plastová krabice pro umístěni zdroje DC napěti a R-Boxu pro instalace, kde je rozvaděč příliš daleko
  • Termostaty Siemens
  • Ventily, termopohon 12 V DC

Výkon s řídi zapínáním / vypínáním ventilu pracovního media, pokud je použit, a zapínáním / vypínáním ofukovacího ventilátoru, přičemž lze volit tři rychlosti ventilátoru. Při použiti termostatu Siemens RDG100T jsou otáčky řízeny automaticky. Rychlosti ventilátoru ve všech třech rychlostních stupních lze plynule nastavit. Otáčky ventilátoru jsou dany velikosti napětí - všeho řídicího signálu CNTRL z modulu galvanického odděleni signálu (R-Box). Podrobný popis funkce a nastavení najdete v montážním návodu dodaného spolu s výrobkem.

Ventilátory jsou standardně blokovány teplotním spínačem (TS1) se spínací teplotou cca 35 °C. Tato funkce může být odpojena. Toto příslušenství není dodáváno pro KORAWALL WI. U fan-coilů s dochlazujícím účinkem je třeba použit ještě jeden teplotní spínač (TS2), zapojeny paralelně k teplotnímu spínači, pro chladicí medium, které zapíná při teplotě pod 13 °C. Regulace využívá pro řízení teploty a otáček termostaty Siemens RAB11, RDF 600/IR nebo RDG 100T.

Kontaktní pole těchto termostatů (TS1) je spojeno se síťovým napětím, proto je třeba použit modul galvanického odděleni signálů (galvanické odděleni signálu je realizováno pomoci optočlenů) R-Box.

Termostat zapíná stejnosměrný spínaný napajecí zdroj s výstupním napětím cca 13,5 V. Po zapnutí zdroje se začnou otevírat ventily topného media (pokud jsou použity). Dále termostat prostřednictvím modulu galvanického oddělení vytváří řídicí napěťový signál CNTRL. Řidiči napěťový signál je tří hladinový, přičemž každou rychlostní hladinu lze plynule nastavit. Pro řízení konvektorů lze použít též výstupní členy nadřazeného řídícího systému BMS (Building Management System). Jeden reléový vystup BMS řídi otvíraní/zavíraní ventilu, druhy spojitý vystup 0–10 V pak řídi otáčky.

Standardní regulace umožňuje použití termopohonu 12 V DC, který zavírá nebo otevírá ventil topného media. Funkce je nastavena tak, že při potřebě topit tj. po zapnutí termostatu, se sepne napájecí zdroj. Napětím ze zdroje jsou přímo napájeny termopohony ventilu pro řízení vstupu topného media do fan-coilu. Pokud není tepelný výkon bez ventilátoru dostačující, lze přepínačem zvolit požadované otáčky ventilátoru (I. II. III.).

Popis regulace pro KORAFLEX FV InPool

Pro bazénové aplikace, pro které je tento výrobek určen, platí výše uvedený popis systému regulace. Princip je shodný. Elektro výzbroj konvektoru je ovšem jiná. Elektronika motoru, F box jsou umístěny v plastové krabici s vysokým stupněm bezpečnostního kryti IP 67, která je umístěna uvnitř konvektoru. Při montáži je nezbytné připojovací kabely dle návodu připojit na svorkovnici F boxu. Z hlediska regulace teploty a otáček se používají stejné typy a varianty termostatů pouze s omezenim, že termostaty nesmějí byt umístěny v prostoru bazénu.

Pro tyto účely doporučujeme použit teplotní čidlo, které snímá teplotu v prostoru bazénu viz. Přislušenství. Čidlo je určeno pro termostaty RDF 600 a RDG 100T.

Konvektor neni určen pro trvale zaplavování bazénovou vodou. Seznamte se důkladně se záručními a provozními podmínkami.

Montáž je nutné provádět dle platných norem a bezpečnostních předpisů! Výrobce neodpovídá za závady a škody způsobené neodbornou montáži.

Montážní návod

Montážní návod pro regulaci k výrobkům s ventilátorem